Танилцуулга мэндчилгээ
Засаг даргын мэндчилгээ
2011/12/09

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 18 ДУГААР ХОРООНЫ  ЗАСАГ  ДАРГА            Ё.ОТГОНБАЯРдэлгэрэнгүй
Танилцуулга
2011/02/13
Тус     хороо нь   1971  онд    Сүхбаатар       районы 45 дугаар    хороо  нэртэйгээр   анх   500   өрх  2700  хүн  амтайгаар байгуулагдсан бол 1977 онд  нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтаар Сүхбаатар дүүргийн  20 дугаар хороо, 1992 онд  Чингэлтэй  дүүргийн 18 дугаар хороо болж тус тус өөрчлөгдөн  байгуулагдсан.дэлгэрэнгүй
  Иргэний бичиг баримт
  Иргэний үнэмлэх шинээр авах
  2011/02/14
  Иргэний үнэмлэх шинээр авах      дэлгэрэнгүй
  Иргэний үнэмлэх сунгуулах
  2011/02/14
  Иргэний үнэмлэхний хугацаа дууссаныг сунгуулах /25, 45 насны шинэчлэлт/      
  дэлгэрэнгүй
  0-16 насны хүүхдийн овог нэр өөрчлөх
  2011/12/11
  •    Өргөдөл  /Хорооны Засаг даргаар цохуулсан байх/
  •    Төрснийн гэрчилгээ, УБЕГ-ын иргэний баримтын төв архивын лавлагаа
  •    7 ба түүнээс дээш насны хүүхдийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлдэлгэрэнгүй
  Иргэний овог, эцгийн нэр, нэрээ өөрчлүүлэхийг хүссэн 16 ба түүнээс дээш насны иргэдийн бүрдүүлэх материал:
  2011/12/11
  •    Өргөдөл –Иргэн овог, эцгийн нэр, нэрээ өөрчлөх тухай ЧД-ийн Засаг даргын Тамгын газарт гаргана. Өргөдөлд өргөдөл гаргагчийн овог, эцгийн нэр, нэр, төрсөн он, сар, өдөр оршин суугаа газрын хаяг, гэр бүлийн байдал, төрсөн болон үрчлэн авсан хүүхдийн овог, эцгийн нэр, нэр, өргөдөл гаргагчийн сонгож авсан овог, эцгийн нэр, нэр тэдгээрийг өөрчлөх болсон үндэслэл зэргийг дурдсан байна. Өргөдлийг хорооны Засаг даргаар цохуулна. Холбоо барих утсаа бичнэ.
  дэлгэрэнгүй
  ЭЦЭГ ТОГТООЛТЫН БҮРТГЭЛ
  2011/09/28
  Хүүхдийн эцэг тогтоолтыг бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт
  дэлгэрэнгүй
  ЭХЭЭР НЬ ОВОГТОЙ ХҮҮХДИЙГ ТӨРСӨН ЭЦГЭЭР ОВОГЛОН БҮРТГҮҮЛЭХЭД
  2011/09/28
  Бүрдүүлэх материалдэлгэрэнгүй
  Гэрлэлтийг бүртгэхэд:
  2011/12/11
  •    УБЕГ-ын иргэний баримтын төв архивын лавлагаа /гэрлэсэн эсэх/
  •    Гэрлэгчдийн иргэний үнэмлэх /25, 45 насны хугацаа сунгалтыг анхаарах/
  дэлгэрэнгүй
  Гэрлэлт сэргээхэд:
  2011/12/11
  •    Гэрлэлтээ цуцлуулсан хүмүүс эвлэрснээ хамтран илэрэхийлж, өргөдөл гаргасан бөгөөд өөр хүнтэй гэрлээгүй бол гэрлэлтийг сэргээнэ.
  •    Нөхөр, эхнэрийн иргэний үнэмлэх
  дэлгэрэнгүй
  Хууль
  АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
  2011/12/15
  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
      1.1. Энэ хуулийн зорилт нь согтууруулах ундаа үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах /үйлчлэх/, хэрэглэх, архидан согтуурахтай тэмцэх, архидан согтуурахаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
  дэлгэрэнгүй
  МОНГОЛ УЛСЫН БААТАР, ХӨДӨЛМӨРИЙН БААТАР, АРДЫН БОЛОН ГАВЬЯАТ ЦОЛТОН АХМАД НАСТАНД ТӨРӨӨС ОЛГОХ НЭМЭГДЛИЙН ТУХАЙ
  2011/12/15
  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт
  1.1.Энэ хуулийн зорилт нь Монгол Улсын баатар, хөдөлмөрийн баатар, ардын болон гавьяат цолтон ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл олгохтой  холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.дэлгэрэнгүй
  АХМАД НАСТНЫ НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ
  2011/12/15
  1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт

    1.1.Энэ хуулийн зорилт нь ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төрөл, хэмжээг тогтоож, төрийн болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын энэ талаар хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

   
  дэлгэрэнгүй
   2011 оны тайлан
   Нэг. Байгууллагын тухай зорилт, биелэлт
   2011/12/13
   а.Хорооны тухайн жилд дэвшүүлсэн зорилт:
   Тус  хороо нь 2011 онд Нийслэл, дүүргээс дэвшүүлсэн  зорилтуудыг  иргэдэд хүргэх,  хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, хорооны ажилд иргэд, аж  ахуйн нэгж, байгууллага хамт олныг оролцуулах ,төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдолыг шийдвэрлэх,  төрийн захиргааны байгууллагын ажлыг иргэдэд нээлттэй мэдээлэх гэсэн зорилтуудын хүрээнд ажлаа чиглүүлэн  ажиллаа дэлгэрэнгүй
   Байгууллагын дотоод үйл ажиллагааны талаар:
   2011/12/13
   а. Хорооны  үйл ажиллагааны  төлөвлөгөөний хэрэгжилт/ хэдэн хувьтай байгаа/  
   Тус  хороо нь  бүтэн  жилд   хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг улирал улиралаар  гарган батлуулж, төрийн үйлчилгээг    иргэдэд  хөнгөн шуурхай   хүргэж,     иргэдийн боловсрол, соёл, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, хууль  тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажиллаж,  хорооны ажилд иргэд,аж  ахуйн нэгж байгууллага, хамт олны оролцоог нэмэгдүүлэх , иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдолыг шуурхай  шийдвэрлэх, дүүргийн хэлтэс албадад, шаардлагатай судалгааг хугацаанд нь хүргүүлэх  зэрэгт ажлаа чиглүүлэн дараах ажлуудыг хийж  ирлээ.
   дэлгэрэнгүй
   НИЙГМИЙН, ХӨГЖЛИЙН ТАЛААР
   2011/12/13
   Хоёр  НИЙГМИЙН, ХӨГЖЛИЙН  ТАЛААР
   Монгол Улсын Засгийн газраас 2011 оныг “Хөдөлмөр эрхлэлт-хүний хөгжлийг дэмжих” жил  болгон зарласантай холбогдуулан жижиг дунд бизнес эрхлэгч, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн болон, ажилгүй иргэдийн судалгаа гаргаж ажлын байр бий болгох, ядуурлыг бууруулах ажлын хүрээнд, хорооны нутаг дэвсгэрт, үсчин, гоо сайхан, интернэт, цайны газар, халуун ус, саун зэрэг 8 төрлийн  үйлчилгээтэй “Иргэдийн хөгжлийн төв”ийг нээн ашиглалтанд оруулж иргэдэд түргэн шуурхай үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна ажилгүй 21 иргэнийг байнгын ажлын байртай болгов.
   дэлгэрэнгүй
   НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТАЛААР
   2011/12/13
   Гурав.  НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН   ТАЛААР

         Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай өрх иргэдийн хүсэлтийг хүлээн авч, цаг тухайд  нь хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй үйлчилж, төрийн үйлчилгээг тасралтгүй явуулж ажиллалаа.дэлгэрэнгүй
   Газарын асуудал
   Газрын тухай ерөнхий ойлголт
   2011/12/11
   “Газар” гэж газрын гадаргуу, түүний хөрс, ой, ус, ургамал бүхий орон зайн давхаргыг
   “Газар эзэмших” гэдэг нь газрыг гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл болон болзлын дагуу хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгахыг
   дэлгэрэнгүй
    Газрын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, мэдээллийн сангийн лавлагааний төлбөр төлөх дансны дугаар:
    2011/12/10
    •    Газрын төлбөр төлөх дансны дугаар   Улаанбаатар банк 2601002693дэлгэрэнгүй
    Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд бүрдүүлэх материал:
    2011/12/10
    •    Өргөдөл
    •    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолтдэлгэрэнгүй
    Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ, гэрээ сунгуулахад бүрдүүлэх материал:
    2011/12/10
    •    Өргөдөл
    •    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолтдэлгэрэнгүй
    Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материал:
    2011/12/10
    •    Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ /Эх хувь/
    •    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолтдэлгэрэнгүй
    Анхаарах зүйлс:
    2011/12/11
    •    Гараар бичих өргөдөлд тухай газрын байршил, хаяг, хэмжээ, үнэ, хэдэн хүн хамтран өмчилдөг тухай тодорхой бичиж, гарын үсгээ зурж, огноо тавьсан байна.
    •    Материал бүрдүүлэлтийг бүрэн хийж, бичиг хэрэгт хүлээлгэн өгөхдөө буцах хуудас /тасалбар/ заавал авна.
    дэлгэрэнгүй
    Газрын төлбөр, гэрчилгээний үнэ, мэдээллийн сангийн лавлагааны төлбөр төлөх дансны дугаар:
    2011/12/11
    •    Газрын төлбөр төлөх дансны дугаар        Улаанбаатар банк 2601002693
    •    Газрын гэрчилгээний үнэ төлөх дансны дугаар    Төрийн сан банк 200955014дэлгэрэнгүй
    Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрээ хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд:
    2011/12/11
    •    Өргөдөл /Гараар бичсэн/
    •    Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолтдэлгэрэнгүй
    Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэрээ улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлэх материал:
    2011/12/11
    •    Өргөдөл /Гараар бичсэн/
    •    Газар өмчлүүлэх тухай шийдвэр /эх хувь/
    •    Хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах/
    дэлгэрэнгүй
    Кадастрын зурагны нэрээ бүртгэж оруулах:
    2011/12/11
    •    Хуучин кадастрын зураг /хорооны Засаг даргаар цохуулсан байх/
    •    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар
    дэлгэрэнгүй
    Кадастрын зурагны илүү талбай хасуулахад:
    2011/12/11
    •    Хувийн компаниар хасалт хийлгэсэн зураг /Зурган дээрээ зааавал хороо хариуцсан газар зохион байгуулагчаар цохол хийлгэнэ/
    •    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар
    дэлгэрэнгүй
    Кадастрын зургийн хаяг өөрчлөхөд:
    2011/12/11
    •    Газар эзэмших гэрчилгээний хуулбар
    •    Хуучин кадастрын зураг
    •    Хорооны Засаг даргын хаягийн тодорхойлолт
    дэлгэрэнгүй
    Кадастрын зурагны нэр солих:
    2011/12/11
    •    Хуучин кадастрын зураг
    •    Эрх шилжүүлсэн нотариатын гэрээний хуулбар
    •    Иргэний үнэмлэхний хуулбар /2 талын/
    дэлгэрэнгүй
    Иргэний нэгэнт өмчилсөн газрыг хурааж болдог юм уу? Болдог бол ямар үндэслэлээр хураах вэ?
    2011/09/13
    Газар өмчлөгч иргэн “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-д зааснаар хууль тогтоомж зөрчсөн дараахь нөхцөл байдлыг бий болговол иргэний өмчийн газрыг хураадаг. Үүнд:
    дэлгэрэнгүй
    Манай хамаатны хүн өмчилсөн газраа гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид худалдах гэсэн чинь эрх бүхий этгээд газар худалдах, худалдан авах гэрээг хүчин төгөлдөр бус байна гээд асуудлыг шийдвэрлэж өгөхгүй, харин ч газрыг нь хурааж авна гэсэн байна. Ингэх эрх байгаа юу?
    2011/09/13
    "Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 35 дугаар зүйлд зааснаар иргэний өмчийн газрыг хураах гэсэн ойлголт бий.дэлгэрэнгүй
    Иргэний өмчийн газрыг улсын тусгай хэрэгцээг үндэслэн эргүүлэн авах үед өмчлөгч иргэний эд хөрөнгийн ямар эрхийг, өөрөөр хэлбэл, түүний газар өмчлөх эрхийн баталгааг хэрхэн хангах вэ?
    2011/09/13
    “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль”-ийн 37 дугаар зүйлд зааснаар газар өмчлөгч иргэний өмчийн газрыг ийнхүү эргүүлэн авах үед түүний эд хөрөнгийн эрхийг дараахь байдлаар хангана. Үүнд:
    дэлгэрэнгүй
    Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар хашааны газраа өмчилж авсан юм. Өмчийн газраа бусдад барьцаалах гэтэл банк улсын бүртгэлд бүртгүүл гэх юм. Уг нь би Засаг даргын захирамжаар газраа өмчлөөд авчихсан шүү дээ?
    2011/09/13
    Иргэний тухай хууль”-д зааснаар эрх бүхий Засаг даргын шийдвэрээр иргэнд өмчлүүлсэн газрыг үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн хууль тогтоомжид заасны дагуу улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр тухайн иргэний газар өмчлөх эрх үүснэ. дэлгэрэнгүй
    Халалмж үйлчилгээ
    18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон иргэнд нэг удаа мөнгөн тусламж олгох
    2011/09/13
    18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон 18-24 настай иргэнд орон гэртэй болоход нь дэмжиж нэг удаа  мөнгөн тусламж олгох
    Нэг удаагийн мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ? дэлгэрэнгүй
    Ихэр хүүхдийн эцэг эх олгох мөнгөн тусламж
    2011/09/13
    Гурав хүртэл насны ихэр хүүхдийн эцэг эх асран хамгаалагчид олгох мөнгөн тусламж
    Мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?дэлгэрэнгүй
    Гэр оронгүй болсон өрхөд үзүүлэх тусламж
    2011/09/13
    Гэнэтийн аюул ослын улмаас гэр оронгүй болсон өрхөд гэр авахад нь дэмжлэгэ үзүүлж нэг удаагын мөнгөн тусламж олгох
    Нэг удаагийн мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ?дэлгэрэнгүй
     Ахмад настанд протез худалдан авсан болон дотоодод дахин хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутамд нөхөн олгох
     2011/09/13
     Ахмад настанд үнэт металлаар хийхээс бусад протез / сүүж-түнхний үе, сүүж- түнх, өвдөгний үе, дунд чөмөг, шилбэ, тавхай, тавхайн урд хэсэг, мөр, бугалга, шуу, сарвуу, хуруу, хиймэл шүд, эрүү, шилэн болон хуванцар нүд, нүдний болор /-ийг худалдан авсан болон дотоодод дахин хийлгэсэн зардлын үнийг 5 жил тутам нэг удаа нөхөн олгоно.

     Протезийн хөнгөлөлт авахад ямар баримт бичгийг бүрдүүлэх вэ?
     дэлгэрэнгүй
     Ахмад настан ,хүндэт донорт орон сууц түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх
     2011/09/13
     Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй,хууль ёсны тэжээн тэтгэгч нь дэмжлэгэ туслалцаа үзүүлэх боломжгүй ахмад настан ,хүндэт донорт орон сууц түлээ нүүрсний хөнгөлөлт үзүүлэх
     Орон сууц, түлээ нүүрсний хөнгөлөлт авахад ямар баримт бичгийг бүрдүүлэх вэ?
     дэлгэрэнгүй
     Рашаан сувилалын хөнгөлөлт авах
     2011/09/13
     Хүндэт донор ахмад настан болон эмчилгээ, сувилгаа зайлшгүй шаардлагатай ахмад настан эмнэлгийн байгууллагын дүгнэлтээр магадлан итгэмжлэгдсэн дотоодын рашаан сувилалд амарч сувилуулах тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн нэг талын зардал, эрхийн бичгийн үнийн 50 хувийг жилд нэг удаа нөхөн олгоно.
     Рашаан сувилалын хөнгөлөлт авахад ямар баримт бичгийг бүрдүүлэх вэ?
     дэлгэрэнгүй
     Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн халамжийн тэтгэвэр
     2011/09/13
     Нийгмийн халамжийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг :дэлгэрэнгүй
      Гурав ба түүнээс дээш тооны бага насны /14 хүртэлх насны/ хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх/эцэг/-т жилд нэг удаа олгох мөнгөн тэтгэмж
      2011/09/13
      Жилд нэг удаа олгох мөнгөн тусламжид хамрагдахад ямар бичиг баримт бүрдүүлэх вэ? дэлгэрэнгүй
      Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр
      2011/09/13
       Нийгмийн халамжийн тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг :дэлгэрэнгүй
      Бүтэн өнчин хүүхдийг гэр бүлдээ асрамжилж буй иргэнд олгох тэтгэмж
      2011/09/13
      Бүтэн өнчин хүүхдийг гэр бүлдээ асрамжилж буй иргэнд олгох тэтгэмж
      Бүтэн өнчин үрчлэн авсан болон асран хамгаалж, харгалзэн дэмжиж байгаа иргэнд олгох тэтгэмжийг тогтоолгоход бүрдүүлэх баримт бичиг :
      дэлгэрэнгүй
      Гэр бүлийн хуулийн 25.5 –д заасан хүүхдийг гэр бүлдээ асрамжилж байгаа иргэнд олгох нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж
      2011/09/13
      Ямар хүүхдийг гэр бүлдээ байршуулж байгаа иргэн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж авах вэ?
      Дээрх хүүхдүүдийг гэр бүлдээ байршуулж байгаа иргэн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж авахад бүрдүүлэх баримт бичиг
      дэлгэрэнгүй
       Нийгмийн халамжийн тусламж, хөнгөлөлт
       2011/12/11
       Та дараах нөхцөлд нийгмийн халамжийн сангаас тусламж, хөнгөлөлт авах эрхтэй:дэлгэрэнгүй
       Амьжиргааг дэмжих нөхцөлт мөнгөнтусламж /30000 төгрөг/
       2011/12/11
           Байнгын асаргаа шаардлагатай ахмад настан улиралд нэг удаа 30000 төгрөгийн тусламж олгоно.дэлгэрэнгүй
       Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр /Сар бүр 41400 төгрөг/
       2011/12/11
       Та дараах нөхцөлд нийгмийн халамжийн сангаас тэтгэвэр авах эрхтэй болно.
       1.    Нийгмийн даатгалын сангаас ахмад настны тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй.
       дэлгэрэнгүй
       Ахмад настанд үзүүлэх нийгмийн халамжийн үйлчилгээ
       2011/12/11
          Тусламж хөнгөлөлтөнд 60 ба түүнээс дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш настай эмэгтэй Монгол Улсын иргэнийг болон хууль ёсны байнгын оршин суугчийг хэлнэ.дэлгэрэнгүй
         
        Туслах цэс
        Хэрэглэгчийн булан
        Нэвтрэх нэр
        Нууц үг
         
        Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
         
        Web stats